You Are Here: Home » Digital Technology » ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ

ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 

ਤੁਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਟਾਵਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਟਾਵਰ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਟਾਵਰ , ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ 

ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ੍ਰੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਪ੍ਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੰਡਸ ਟਾਵਰ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਫਰਾਟੇਲ, ਅਮੇਰੀਕਨ ਟਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਪ੍ਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੇਲ ਅਤੇ BSNL ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ੍ਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡਿਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www . dot . gov . in ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਨਾਲਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ MoU ਸਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

About The Author

Journalist

Number of Entries : 3067

Leave a Comment

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
Scroll to top